Vi ser till att din bodelningsprocess går smidigt till

Om du står inför en jobbig bodelning med din sambo eller partner är det viktigt att allt går rätt till på ett enkelt, bekvämt och lättsamt sätt.

Säkerställ din äganderätt, kontakta oss nu för att få experthjälp med bodelniing

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Mycket att tänka på inför en bodelning

Trots att reglerna om bodelning verkar enkla så blir det ofta tvist om värdering av tillgångarna i boet och om vem som ska få vad, till exempel den gemensamma bostaden, på sin lott i bodelningen. Man kan gemensamt anlita en jurist som går igenom ärendet och föreslår olika lösningar. Man kan även anlita varsitt ombud som hjälper parterna att försöka hitta en lösning som båda kan acceptera.

Om man inte kommer överens om bodelning så ansöker man till tingsrätten om en bodelningsförrättare. Tingsrätten utser då oftast en advokat som bodelningsförrättare.

Om man inte vill att all egendom ska ingå i en framtida bodelning måste man upprätta ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan man reglera vilka tillgångar som ska ingå i en eventuell bodelning och vad som ska hållas utanför bodelningen. Kanske vill man inte att släktens sommarstuga ska ingå i en framtida bodelning? 

Om du är egenföretagare kan det vara så att såväl din tjänstepension som ditt privata pensionssparande ska ingå i bodelningen, trots att din make har tjänstepension från sin arbetsgivare som inte ingår i bodelningen. Då kan det behövas ett äktenskapsförord för att ni ska få ett likvärdigt skydd för er framtida pension. Äktenskapsförord omfattas av vissa formaliakrav och måste för att bli giltigt registreras hos Skatteverket. Det är viktigt att äktenskapsförordet är tydligt så att ni kan vara säkra på att det kommer bli så som ni tänkt er den dag separationen är ett faktum.

 

På Advokatbyrån finns flera specialister på bodelning.

Kontakta oss om ni behöver rådgivning om hur ni ska göra er bodelning.

Vi hjälper gärna till med utredning och praktiska lösningar.

Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare. Ange Advokatbyrån när ni gör er ansökan till tingsrätten.

Om ni inte kan komma överens eller om tillgångarna som ska fördelas är stora är det oftast bäst att ha ett eget ombud.


Vår erfarenhet är att det i dessa fall är bättre ju tidigare i processen ombudet är med. Ring oss på Advokatbyrån om du behöver ett kompetent och engagerat ombud som står på din sida i bodelningen.

Vem ska få bo kvar i den gemensamma bostaden?

Om man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden så ansöker man till tingsrätten om kvarsittanderätt. Den som får kvarsittanderätt i den gemensamma bostaden får bo kvar tills bodelningen är klar. Det är sen bodelningsförrättaren som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som får den gemensamma bostaden på sin lott.

Advokatbyrån bryr sig om och jobbar alltid för familjens bästa!

Kontakta oss redan idag om ni står inför en bodelning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.